Fourball

Fourball

Een Fourball toernooi is een matchplay-wedstrijd waarbij elk team van twee golfers vijf 9-holeswedstrijden speelt in zijn poule met handicapverrekening. Elk team speelt drie 9-holeswedstrijden op de 1ste dagen twee 9-holeswedstrijden op fr 2de dag.


Poules:
Elke poule bestaat uit zes teams. De samenstelling van de poules wordt bepaald door het totaal van de NGF/EGA/R&A of USGA exacte handicaps van de twee golfers samen. Het maximaal toegestane verschil in exacte handicaps tussen twee spelers van één team is 12,0.


Matchplay:
In iedere poule spelen de teams vijf 9-holeswedstrijden. De beste bal per team telt de score. Handicapverrekening: elke speler krijgt 70% van zijn playing handicap volgens de stroke index per 9-holeswedstrijd.

Elke gewonnen hole levert +1 punt op, elke verloren hole is 0 punten en elke gehalveerde hole is goed voor een ½ punt. Na afloop van elke 9-holeswedstrijd dient de totaalscore te worden genoteerd op de officiële scorekaart en ingeleverd bij het scorebord. Indien een teamlid te laat is, kan hij de hole niet meer meespelen als één van de andere spelers reeds zijn 2e slag geslagen heeft. De volgende hole kan hij weer gewoon meespelen. Het is goed te bedenken dat dit een wedstrijd is, waarbij men niet kan worden geëlimineerd.

De laatste slag van elke 9-holeswedstrijd kan van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat in de poule. Indien een team een “bye’ heeft, speelt het team een 9-holeswedstrijd tegen par. Het maximale aantal door een team te behalen punten in een 9-holeswedstrijd bedraagt 6.


Afzeggingen of uitvallen:
Indien door omstandigheden een teamlid moet worden vervangen vóór de eerste wedstrijd dan dient deze vervanger een handicap te hebben gelijk aan of hoger dan van degene die hij/zij vervangt. De vervanger speelt van de handicap van degene die hij/zij vervangt. In geval van ziekte e.d. voor de start van één van de wedstrijden kan één speler spelen tegen de best-ball van het andere team. Als in dit geval het éénpersoonsteam verliest, is het maximum toegestane aantal punten waarmee het team verliest 6. Ook als een team het andere team een walk-over geeft, is het maximum aantal punten 6.


Handicaps:
Elke speler moet een geldige, actieve handicap kunnen overleggen van de NGF/EGA/R&A of USGA met een maximum van 36,0. Het maximale verschil in handicap tussen de teamleden is 12,0.

Indien een team niet aan de eis voldoet wordt de hoogste handicap aangepast tot een verschil van 12,0. Het Tournament Committee heeft het recht om alle handicaps gedurende het toernooi te herzien ingeval van buitengewone afwijkingen.

Wedstrijdhandicaps van de teamleden worden 5 dagen voor de aanvang het toernooi vastgelegd.


Puntentelling:
De officiële scorekaart wordt uitgereikt op de 1e of 10e tee. Het is de verantwoordelijkheid van elk team om te weten vanaf welke handicap hun tegenspelers spelen en er moet op de scorekaart worden bijgehouden welke holes zijn gewonnen, verloren of gehalveerd. Na de beëindiging van de 9-holeswedstrijd dient de scorekaart te worden te worden overhandigd aan het Tournament Committee.


Pouleresultaten:
De poulewinnaar is het team met de meeste punten na vijf 9-holeswedstrijden in zijn poule. Ingeval van gelijk eindigen wordt het resultaat bepaald door het resultaat van de wedstrijd tussen de gelijk geëindigde teams. Als er daarna nog steeds een gelijk resultaat is, worden de scores vergeleken te beginnen bij de laatste hole, voorlaatste hole etc. Voor het geval drie teams gelijk eindigen in één poule ligt het reglement bij het secretariaat ter inzage.


Wedstrijdwinnaar:
De poulewinnaars kwalificeren zich voor de Shoot-Out van het toernooi. Na afloop van de vijf 9-holeswedstrijden gaan de poulewinnaars een Shoot-Out spelen. Hierbij wordt per gespeelde hole een team geëlimineerd totdat er een kampioensteam overblijft. Wedstrijd wordt uitgelegd in het wedstrijdreglement van de Shoot-Out.

Ingeval dit Reglement niet voorziet in een oplossing, beslist het Committee in overleg met de Referee.


Champions Shoot-Out reglement

De winnaar van elke poule kwalificeert zich om deel te nemen aan de ‘Shoot-Out’ teneinde de uiteindelijke winnaar te kunnen bepalen van het toernooi.

Wedstrijdvorm:
De winnaars van de poules spelen een afvalwedstrijd over hole 4 holes. Het overgebleven team is de uiteindelijke winnaar van het toernooi.

Tijdens de ‘Shoot-Out’ is het mogelijk dat per hole – bij gelijk eindigen – een beslissing moet vallen door een chip-off! In dat geval moet degene die niet heeft uitgeholed een chipshot spelen vanaf de plek die is bepaald door de wedstrijdleiding. De afstand in (centi)meters tot de pin bepaalt welk team doorgaat. Tijdens de chip-off mogen de spelers die nog niet hebben gespeeld, niet kijken naar het resultaat van de anderen. Op de laatste hole blijven twee teams over. Indien deze gelijkspelen worden extra holes gespeeld totdat een beslissing is gevallen. Wanneer er na drie keer geen beslissing is gevallen, vindt er een chip-off plaats.


Handicaps:

Playing handicap voor de ‘Shoot-Out’ wordt bepaald door het totaal van de beide spelers van het team. USGA Shot-Out Rules voor play-offs van minder dan zes holes geven de onderstaande handicaps:

Gezamenlijke handicap 0 – 10 geen slagen
Gezamenlijke handicap 11 – 20 één slag
Gezamenlijke handicap 21 – 30 twee slagen
Gezamenlijke handicap 31 – 40 drie slagen
Gezamenlijke handicap 41+ vier slagen.


Ingeval dit Reglement niet voorziet in een oplossing, beslist het Committee in overleg met de Referee.